Kleinschalige   BSO

Visie

Wat is een mens - en in het bijzonder - een kind eigenlijk? 

Hoe en waardoor ontwikkelt het kind zich? Ieder kind brengt bepaalde talenten en motieven mee die het kan ontwikkelen en realiseren. Door veiligheid en vertrouwen te bieden wil ik bijdragen aan deze groei en hiervoor een liefdevolle bedding bieden. Ik onderzoek alles en behoud het goede. De meeste kinderen die bij MS komen volgen vrije school onderwijs. Ook kinderen van ander soort onderwijs zijn van harte welkom. De visie van MS op het unieke kind heeft raakvlakken met het antroposofische mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Rudolf Steiner benadrukte het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Deze eigenheid van het kind vormt als het ware de eerste bladzijden van het hele menselijke biografische boek. Zo zijn kind-zijn en mens-worden met elkaar verbonden. Ik volg deze ontwikkeling en draag daaraan mijn steentje bij. Verder is op het gebied van creativiteit mijn kunstacademie achtergrond een fijne basis. Bij MS is het open, als een huis met open vensters waarin de wind vrij spel heeft en waar veel opvattingen naar binnen mogen waaien. Daarin ben ik onbevangen en geïnteresseerd. Verschillen verrijken. En ieder gezin dat zich bij mij thuis voelt hoort erbij en is van harte welkom!

De natuur als basis inspiratiebron.

De natuur inspireert kinderen, ouders, begeleiders, pedagogen, kunstenaars, burgers. In de pedagogiek van MS gaat de PMer er van uit wat kinderen kunnen, niet van wat kinderen niet kunnen.


Met drie belangrijke uitgangspunten:

• de ruimte: deze is licht en moet de kinderen uitdagen tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren. We gaan veel naar buiten om de natuur te beleven.

• het materiaal: dit moet kinderen inspireren om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven. Alle vormen en materialen zijn terug te herleiden naar de natuur.

• ontdekken: MS  is gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind.