Kleinschalige   BSO

Informatie

Openingstijden:

Meneer Sjaak is van maandag t/m vrijdag 47 weken per jaar geopend; Tijdens schooldagen van 13:00 tot 18:00 uur of van 14:45 tot 18:00 uur. Tijdens studiedagen/roostervrije dagen en vakantieweken van school van 8.00 tot 18.00 uur. Op roostervrije dagen en middagen is er voor de kinderen die een contract hebben van 13:00 - 14:45 uur, geen opvang. Meneer Sjaak is gesloten tijdens de meivakantie één week, de zomervakantie drie weken en tussen kerst + oud & nieuw, gedurende deze 5 weken hoeven ouders niet te betalen. Dit is reeds verrekend in het jaarbedrag. Tijdens de landelijke officiële vrije dagen en op de dag dat drie oktober wordt gevierd is Meneer Sjaak gesloten, deze dagen worden wel berekend.


Vakanties en studiedagen

Tijdens vakanties komen de kinderen een hele dag naar de bso. Tijdens roostervrije en/of studiedagen, waarbij de kinderen de hele dag komen, kunnen we in de ochtend uitwijken naar de gymzaal van vrije school Mareland. 


Belangrijke documenten

Pedagogisch beleid

Beleid veiligheid

Beleid gezondheid

Informatieboekje

Algemene voorwaarden

Privacyreglement 

Klachtenreglement


KvK 27332334

LRK 109632242

BSO Meneer Sjaak is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang.

Klachtenloket kinderopvang:
www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/
Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 0900-1877.


Geschillencommissie:
postadres: Postbus 90600, 2509LP Den Haag
telefoon: 070-3105310 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
Zie voor het regelement van de Geschillencommissie:
www.degeschillencommissie.nl